I menyn till vänster hittar du info om händelser i det föregående AiA-projketet under våren och sommaren 2009.