Projektet Synliggörande av konstnärer och konst i Åbo skärgård 1.6.2010-31.7.2012


Projektet ”Synliggörande av konstnärer och konst i Åbo skärgård” arbetade för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för professionellt konstutövande i Åboland, där det finns ett stort antal professionella konstnärer inom olika konstgrenar inom den visuella konsten. Projektet pågick  1.6.2010 - 31.7.2012, med Väståbolands stad som huvudman. Artists in the Archipelago (AiA), som var namnet på föregående Leader-konstnärsprojekt (1.9 - 31.5.2010) i Åbo skärgård, kvarstår som namn för skärgårdens konstnärsnätverk.
Pressmeddelande (pdf)

Till projektets verksamhetsområde hörde Kimitoön, Finby, Väståboland, Velkua, Rimito, Tövsala, Merimasku och Gustavs.
Det går fortfarande bra att komma med i nätverket även om projektet är slut, kontakta Pia Lindén-Lamoureux för mer info, se kontakt
 

Projektorganisation och samarbetsparter
Huvudman: Väståbolands stad
Samarbetsparter: Professionella konstnärer i Åbo skärgård (fritt nätverk),
Sydkustens landskaps-förbund/Produforum Åboland, TKI HUMAK Meri,
Contemporary Art Archipelago, Åbolands hantverk r.f.

Finansiering
Projektet finansierades av NMT-centralen i Egentliga Finland (EU/Leader) genom aktionsgruppen I samma båt - samassa veneessä r.f., Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Martha och Albin Löfgrens fond samt Grönqvistska fonden..

Målgrupp
Professionella konstnärer i Åbo skärgård inom den visuella konsten: bl.a. målarkonst, bildhuggarkonst, grafik, film-, medie- och serietecknarkonst, konsthantverk, samt performance, danskonst och ortsbunden konst (miljö- och samhällskonst).

Styrgrupp
Fia Isaksson, Väståboland
Teresia Blomberg, Region Åboland
Solveig Friberg, Kimitoön
Lena Långbacka, Sydkustens landskapsföbund
Nina Luostarinen, TKI HUMAK Meri
Sandra Nyberg, konstnär
Eliisa Riikonen, Åbolands hantverk
Åsa Rosenberg, Svenska kulturfonden

Målsättning
Huvudmålsättningen med projektet var att öka synligheten för konstnärerna i regionen, genom att ge allmänheten möjlighet att bekanta sig med lokal konst och lokala konstnärer, genom att arbeta för en stärkt, positiv bild av regionen utåt samt genom att
förbättra yrkesidentiteten hos och stärka nätverket mellan de professionella konstnärerna i Åbo skärgård. Projektets åtgärder var i första hand knutna till ”Lätta ankar! Keula kohti saaristoa!”-programmets tema Arbete och tyngdpunktsområde 4.2.2.1 Verksamhetsmiljö.

Förverkligande
En projektledare jobbade på deltid (80 %) med koordineringen och genomförandet av projektets åtgärder. Projektet förverkligades utgående från nätverket som byggdes upp inom ramen för projektet Artists in the Archipelago (AiA), och detta namn används fortfarande som benämning på nätverket.

Åtgärder inom projektet

  • Kuebiko-workshopar och -utställning. Kuebiko är ett japanskt ord för kråkskrämma, och evenemangets grundidé är att konstnärerna sommaren 2011 skapar ett miljökonstverk som består av en stor grupp kråkskrämmor. Evenemanget föregås av en mindre workshop sommaren 2010, då ett mindre omfattande gemensamt konstverk tillverkas.
    Kuebiko-koordinator: Sari Kippilä, sari(at)quitu.com

  • Studiebesök till Österbotten hösten 2010

  • Små, växlande året om-utställningar på välbesökta platser i Åboland. För ändamålet låter projektet specialtillverka vitriner under hösten 2010.

  • Konstnärsträffar för allmänheten

  • Åboländska konstutställningar under kulturhuvudstadsåret 2011